Iskanje kakovostnega kadra je večni izziv slehernega podjetja. Zakaj pa ga ne bi izoblikovali kar sami?

Pri Optiwebu smo s februarjem uspešno zaključili že s 6. Let’s Boost prakso za spletne razvijalce, ki je za nas postala prava zakladnica novega kadra, za študente pa zanesljiv vir praktičnih izkušenj pred vstopom na trg dela. Skozi trimesečni program se je vsega skupaj prebilo deset praktikantov, od katerih še danes sodelujemo z devetimi – in marsikaterega od njih smo izstrelili naravnost med programerske zvezde!

Preberi si, v čem je skrivnost uspeha naše Let’s Boost prakse.

Izbira kandidatov

Prvi korak, ključen za uspešno izpeljano prakso, je izbira kandidatov. Prijave za prakso so odprte celo leto, samo prakso pa ponavadi izvajamo dvakrat letno.

Nekaj mesecev pred začetkom prakse prijavljenim kandidatom pošljemo nalogo, ki jo morajo samostojno izpolniti in poslati v pregled. Naloga je namenoma zastavljena nekoliko zahtevneje. Od kandidatov seveda ne pričakujemo, da jo izpolnijo v celoti, temveč da je izpolnjen del narejen kakovostno. Iščemo kandidate, ki jih izziv ne ustavi, ki znajo za pomoč pobrskati po spletu ter jih ni strah preizkusiti več poti do prave rešitve.

Za prakso radi izberemo dva kandidata, kar se je skozi leta izkazalo za dobro iz več razlogov – v prvi vrsti si kandidata med seboj lahko pomagata (s čimer preizkusimo tudi njuno zmožnost sodelovanja oz. timskega dela), prav tako pa je dobro pregledati različne rešitve istega problema.

Na zadnjo prakso se je prijavilo rekordnih 50+ kandidatov, med katerimi sva s HR specialistko Klavdijo izbrala dvojico, ki se je odrezala odlično!

Potek prakse in dobri pristopi

Praksa obsega trimesečni program, v okviru katerega se nam praktikanti pridružijo v pisarni. Glede na trenutno situacijo, ki je daleč od idealnih okoliščin, pa smo prakso v velikem obsegu izpeljali kar na daljavo. Kljub temu smo sledili naslednjim načelom:

  1. Ponovimo osnove. Na začetku prakse ponovimo osnovna znanja, ki jih kandidat potrebuje za uspešno opravljanje prakse. Kljub predhodno opravljenem nalogam ne predpostavljamo, da kandidat nekaj že obvlada. Prvi teden namenimo ponovitvi osnov, da lahko v nadaljevanju gradimo na močnih temeljih.
  2. Nenehno izboljšujemo program. Redno odstranjujemo zastarele pristope in jih zamenjujemo z novimi ter krčimo ali širimo naloge glede na povratne informacije praktikantov. Program prilagajamo tudi glede na spremembe v načinu dela naših ostalih razvijalcev, da praktikant nemudoma spozna najsodobnejši način dela.
  3. Spodbujamo radovednost. Praktikanta ob vsakem sklopu nalog pričakajo dodatni viri, ki si jih lahko ogleda za boljše razumevanje tematike. Vsakega spodbujamo tudi k razvijanju lastnih popoldanskih projektov, na katerih lahko utrjujejo pridobljena znanja – tudi pri teh se z veseljem vključimo in pomagamo.
  4. Poskrbimo, da so praktikanti polno zaposleni. Trenutno imamo za praktikante vnaprej pripravljenih 15 obširnih sklopov nalog. Naloge so jasno strukturirane in se stopnjujejo po težavnosti, tako da praktikant postopoma pridobiva vedno zahtevnejša znanja. Poleg tega praktikante pod budnim očesom mentorja in sodelavcev vključujemo v lažje podporne ali administrativne naloge, s pomočjo katerih se spoznajo tudi z operativnim delom.
  5. Praktikantom namenimo dovolj časa. Vnaprej si rezerviramo dva termina tedensko za podroben pregled stanja nalog, hkrati pa jih spodbujamo k predlaganju dodatnih terminov, kadar presodijo, da potrebujejo dodatno razlago.
  6. Pogosto podajamo povratne informacije. Za praktikantov razvoj so ključne sprotne povratne informacije in usmeritve. Enkrat mesečno jih podamo tudi bolj strukturirano, v obliki ocene mesečnega dela – v njej povzamemo, kaj se je imel praktikant možnost naučiti, kaj mu je šlo dobro in kje lahko svoje znanje še okrepi.
  7. Določimo somentorja. Somentor je več kot dobrodošel v primeru, da je mentor na tesnem s časom ali pa je potrebna pomoč pri pripravi programa. Z njim dobra izpeljava prakse postane odlična.

In po praksi?

Če gre vse po načrtih, praktikant tekom prakse pridobi vsa potrebna znanja, da skupaj z mentorjem izdela osnovno spletno stran. Pogosto ima v zadnjem mesecu prakse že priložnost začeti z delom na pravem projektu, kjer lahko vsa pridobljena znanja izkoristi do potankosti.

Ob zaključku prakse pa praktikant seveda ni prepuščen samemu sebi. Njegovo delo mentor še naprej podrobno spremlja, tako z gledišča zagotavljanja kakovosti kot v smislu nudenja pomoči in podpore, kadar ju novozaposleni potrebuje. Prav tako po zaključku prakse ohranimo mesečne preglede dela in ocene, da ga lahko usmerjamo dalje. Sčasoma praktikant dobiva vedno zahtevnejše naloge, po nekaj mesecih pa povsem samostojno opravlja svoje delo.

Prijava

Če so te ob branju prispevka zaščemeli prsti in je splet tvoj drugi dom, se oglasi na naši spletni strani. Na njej si lahko prebereš, kaj so o praksi povedali dosedanji praktikantje, in oddaš svojo prijavo še danes.

Se vidimo? ;)

Anže Svoljšak

Vodja razvojnega oddelka

Spletni razvijalec in tehnološki navdušenec, ki se večino časa ukvarja z WordPress spletnimi stranmi in trgovinami.

Be the first one to hear about the latest digital trends and case studies.

Write down your email address below!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.