Čeprav je bilo leto 2020 v novicah zaznamovano večinoma le z besedo korona, ste – in smo – dokazali, da je dobro v takšnih časih poseči tudi po čem drugem, kar nam bo prineslo novo znanje, izzive in upanje za prihodnost. Temu v čast zato razkrivamo, kateri prispevki izpod naših rok so v preteklem letu poželi največje zanimanje.