Domov / Raziskovalno razvojni projekt PWA aplikacije

RRI projekt PWA aplikacija

RRI projekt razvoja nove generacije aplikacij v okviru Javnega razpisa
“SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO”