Tudi vas zmrazi, ko slišite besedno zvezo “letni razgovor”?

Najbolj pogoste misli, ki se zaposlenim porajajo, so najverjetneje “napake”, “znižanje ali zvišanje plače”, “strah”, “negotovost” in tako dalje. Precej negativno, mar ni?

Kaj je torej sploh cilj letnega razgovora? Če je cilj to, da se pove, kaj se dela narobe, je prva napaka prav to. Sam že od nekdaj menim, da je treba napake popravljati sproti in se izboljševati skozi celo leto, ne le takrat, ko je že prepozno. Zato smo tudi Optiwebovci preuredili in spremenili sistem: v letne razgovore smo vnesli agilnost, eno izmed najbolj pomembnih atributov našega podjetja, in jih tako spremenili kar v “kavo z direktorjem”.

Cilj ni le karierna, temveč tudi osebnostna rast

Posamezniki že med letom dobivajo redne feedbacke s strani sodelavcev in vodje ekipe, ki usmerja njihovo delo. S tem vse probleme poskušamo reševati sproti, namesto da jih “kupčkamo” in čakamo na letni razgovor. Na omenjeni kavi (po navadi je to kar malica :)) pa se tako lahko dotaknemo celostnega pogleda samega podjetja, mene kot direktorja in seveda intervjuvanca samega. Pogovor se zaključi z izpostavitvijo osebnostnih ciljev, načrtov za potepanja v času poletja in podobnih sproščenih tem.