Vam upravljanje s podatki vzame ogromno časa? Potrebujete PIM!

Sistem PIM (Product Information Management) omogoča učinkovito zbiranje, obogatitev, upravljanje in distribucijo velikega števila podatkov o produktih. Informacije črpa iz različnih virov (ERP, Excelove tabele, neposredno od dobaviteljev) in jih shranjuje v centralizirani bazi, ki služi kot produktni katalog, ki ga je moč izvažati v različne kanale.