Delo z veliko količino podatkov, ki spremljajo artikle v spletni trgovini, je lahko precej zamudno in zahtevno. Za lažje in bolj pregledno upravljanje takšnih podatkov so nam na razpolago različna orodja PIM (Product Information Management), ki se uporabljajo v navezi s platformami za postavitev spletnih trgovin (npr. Magento) in izvoz podatkov za druge kanale, kot so tiskovine ter mobilne aplikacije. V tokratnem članku vam zato predstavljamo dve najpogosteje uporabljeni orodji za delo s podatki.

Kaj točno je PIM?

PIM (Product Information Management) sistem za upravljanje s podatki o produktu in v večini primerov služi kot baza podatkov  med računovodskim programom in Magento trgovino.
Sistem uporabniku olajša urejanje posameznih preglednic (npr. Excel), zmanjša količino zbiranja in prilagajanja podatkov ter poveča kvaliteto, konsistentnost ter preglednost nad podatki o produktih, hkrati pa poskrbi za njihovo centralizacijo.

PIM torej skrbi za shranjevanje in možnost urejanja podatkov in slik na enem mestu, kar nam kasneje omogoča izvoz teh podatkov v različnih oblikah: tiskovine, spletna trgovina, mobilne aplikacije, itd.

Bolj izčrpno predstavitev uporabe PIM sistema si sicer lahko ogledate tukaj, mi pa bomo pobližje predstavili  tista dva PIM sistema, ki sta po naših izkušnjah najprimernejša in tudi najpogosteje uporabljena v kombinaciji z Magento trgovino: Pimcore in Akeneo.

Pimcore

Pimcore je produkt podjetja Pimcore GmbH, ki so ga začeli razvijati že leta 2010. Do danes je nameščen že na več kot 80.000 straneh ter aplikacijah. Je izredno močno in robustno orodje za upravljanje s podatki, ki temelji na Zend ogrodju (framework) in ga poganja PHP programski jezik.

Sistem je registriran z odprtokodno BSD licenco, kar omogoča brezplačen prenos iz njihove spletne strani. Uporablja se za centralizacijo in manipulacijo s podatki, drži pa se ga tudi naziv prvega odprtokodnega sistema za upravljanje s podatki izdelkov, ki ga je možno povezati na spletne platforme kot je Magento.

Posebnost Pimcore orodja je v modularni zgradbi; to pomeni, da omogoča nameščanje dodatnih razširitev in večjo povezljivost – možnosti uporabe API povezav namreč omogočajo nadzor ali upravljanje s pretokom podatkov.