O tem, kako nam različni sistemi PIM pomagajo pri urejanju podatkov o produktih, smo že razglabljali. Tokrat pa bomo podrobneje predstavili, kako se s shranjevanjem podatkov spopada Pimcore, vodilno odprtokodno PIM orodje.

Tehnologija

Pimcore je zgrajen po modelu Symfony, vgrajen pa ima tudi Composer. Za urejanje podatkovnih baz uporablja sistem MySQL/MariaDB, grafični vmesnik pa poganja ogrodje Sencha ExtJS 6.

Shranjevanje podatkov

Pimcore shranjevanje podatkov loči na tri področja:

 • Documents
 • Assets
 • Objects

Documents  (dokumenti)

Dokumenti so CMS del aplikacije Pimcore in so namenjeni urejanju strani, navigacije ter ostale nestrukturirane vsebine.
Document types (vrste dokumentov):

 • Page: predstavlja CMS spletno stran, kjer je pot v drevesni strukturi enaka URL naslovu strani
 • Snippet: omogoča lažje prenašanje pogosto uporabljenih vsebin za uporabo na strani
 • Link: preprosta URL povezava, uporabljena za navigacijo
 • Email: dokument s posebnimi funkcijami za uporabo v transakcijskih elektronskih sporočilih
 • Newsletter: kot email, le z drugačnimi funkcijami
 • Hardlink: povezava do drugih dokumentov
 • Folder: mapa, podobna takšni v običajnem datotečnem sistemu
 • PrintPage: stran, enaka Page-u, vendar prilagojena za tiskanje
 • PrintContainer: skupek strani PrintPage, pripravljenih za tiskanje

Assets (sredstva)

Sredstva so datoteke, ki jih lahko v aplikaciji Pimcore urejamo in strukturirano organiziramo po mapah v drevesni strukturi. Čeprav se pri tem najpogosteje uporablja slika, nam Pimcore omogoča tudi organizacijo PDF-ja ter dokumentov Microsoft Word.

Izbrane slike lahko znotraj aplikacije urejamo, dodamo pa jim lahko tudi razne sličice (thumbnails) za različne kanale prezentacije. Urejevalnik slik uporablja Adobe Creative SDK for Web, ki je med boljšimi spletnimi aplikacijami za urejanje slik.