Delo z veliko količino podatkov, ki spremljajo artikle v spletni trgovini, je lahko precej zamudno in zahtevno. Za lažje in bolj pregledno upravljanje takšnih podatkov so nam na razpolago različna orodja PIM (Product Information Management), ki se uporabljajo v navezi s platformami za postavitev spletnih trgovin (npr. Magento) in izvoz podatkov za druge kanale, kot so tiskovine ter mobilne aplikacije. V tokratnem članku vam zato predstavljamo dve najpogosteje uporabljeni orodji za delo s podatki.

Kaj točno je PIM?

PIM (Product Information Management) sistem za upravljanje s podatki o produktu in v večini primerov služi kot baza podatkov  med računovodskim programom in Magento trgovino.
Sistem uporabniku olajša urejanje posameznih preglednic (npr. Excel), zmanjša količino zbiranja in prilagajanja podatkov ter poveča kvaliteto, konsistentnost ter preglednost nad podatki o produktih, hkrati pa poskrbi za njihovo centralizacijo.

PIM torej skrbi za shranjevanje in možnost urejanja podatkov in slik na enem mestu, kar nam kasneje omogoča izvoz teh podatkov v različnih oblikah: tiskovine, spletna trgovina, mobilne aplikacije, itd.

Bolj izčrpno predstavitev uporabe PIM sistema si sicer lahko ogledate tukaj, mi pa bomo pobližje predstavili  tista dva PIM sistema, ki sta po naših izkušnjah najprimernejša in tudi najpogosteje uporabljena v kombinaciji z Magento trgovino: Pimcore in Akeneo.

Pimcore

Pimcore je produkt podjetja Pimcore GmbH, ki so ga začeli razvijati že leta 2010. Do danes je nameščen že na več kot 80.000 straneh ter aplikacijah. Je izredno močno in robustno orodje za upravljanje s podatki, ki temelji na Zend ogrodju (framework) in ga poganja PHP programski jezik.

Sistem je registriran z odprtokodno BSD licenco, kar omogoča brezplačen prenos iz njihove spletne strani. Uporablja se za centralizacijo in manipulacijo s podatki, drži pa se ga tudi naziv prvega odprtokodnega sistema za upravljanje s podatki izdelkov, ki ga je možno povezati na spletne platforme kot je Magento.

Posebnost Pimcore orodja je v modularni zgradbi; to pomeni, da omogoča nameščanje dodatnih razširitev in večjo povezljivost – možnosti uporabe API povezav namreč omogočajo nadzor ali upravljanje s pretokom podatkov.

pimcoreTehnologija, ki poganja Pimcore sistem

Prednosti:

 • Velika prilagodljivost
  Zaradi sestave orodja, ki temelji na API povezavah, sistem z lahkoto povežemo v obstoječe IT okolje, hkrati pa se odlično prilagodi potrebam procesov, uporabljenih v podjetju
 • Zanesljiv
  Uporaba preverjenih tehnologij (kot sta PHP in Zend Framework) ter  baze podatkov MySQL in strežniškega sistema Apache pripomorejo k znižanju stroškov vzdrževanja
 • Prilagodljiv in varen
  Pimcore z robustno zasnovo zagotavlja razširljivost, stabilnost in varnost, ki pa so tudi osnovne zahteve za prožnost aplikacije, ki jo zahteva povprečno podjetje

Slabosti:

 • Vizualno robusten izgled
  Za končnega uporabnika je lahko (vsaj v začetni fazi) oblika aplikacije preveč robustna, a se z redno uporabo vsakdo hitro prilagodi njenemu izgledu
 • Omogoča namestitev le na poddomenski naslov (primer: pim.podjetje.si)
  Zaradi zgradbe sistema je brez večjih prilagoditev težko pravilno namestiti aplikacijo drugače, kot je priporočeno

pimcore2Pogled administracije orodja Pimcore

Akeneo

Akeneo je odprtokodna rešitev, ki je leta 2013 začela nastajati z mislijo na to, da je produkt glavni del spletne aplikacije. Cilj razvijalcev je bil ustvariti orodje za čim lažje upravljanje s podatki, ki bo imelo dovolj fleksibilnosti, da ga bo mogoče povezati z različnimi zunanjimi aplikacijami.

Rezultat je močno orodje, ki tako kot Magento temelji na Symfony2 ogrodju (framework). Je odprotokodna (in zato brezplačna) aplikacija, ki jo poganja PHP programski jezik, za prikaz podatkov in uporabniškega vmesnika pa skrbijo Twitter Bootstrap, jQuery & jQuery UI ter Backbone JS.

Akeneo za razliko od Pimcore-ja ponuja tudi Enterprise verzijo, primernejšo za nekoliko večje trgovine z večjim naborom produktov. V zameno za plačilo poleg osnovnih funkcij tako omogoča tudi:

 • Napredno upravljanje s pravicami
  Napredno upravljanje z uporabniškimi pravicami na način, da uporabniki lahko dostopajo le do njim pomembnih informacij
 • Validacija vnosov
  Možnost enostavnega pregleda ter odobritve sprememb
 • Shranjevanje različic in objav
  Omogoča razveljavitev zadnjih sprememb in pregled več različic naenkrat
 • Upravljanje s pravili
  Omogoča nastavljanje pravil, ki določajo avtomatsko izpolnjevanje polj glede na njihove vrednosti
 • Upravljanje z dokumenti
  Omogoča urejanje ter upravljanje z medijskimi dokumenti (slike, razpredelnice itd.)
 • Pomočnik
  Prikaz števila pomanjkljivosti pri izpolnjevanju podatkov o produktih omogoča pregled nad opravljenim delom in opozarja na dokončanost dela
 • Podpora uporabnikom
  Uporabnik se v primeru težav ali nejasnosti lahko obrne neposredno na ekipo Akenea

akeneoSpletni vmesnik Akeneo PIM

Ker je platforma Akeneo nekoliko mlajša, so razvijalci posebno pozornost posvetili obliki uporabniškega vmesnika. Ta je moderno oblikovan in pregledno prilagojen za delo s podatki, klub temu pa obstaja kar nekaj omejitev pri postavljanju prilagojenih pogledov. Poleg urejanja vsakega produkta posebej platforma omogoča tudi enostavno urejanje več produktov hkrati.

Navigacija je generirana avtomatično, zato je brez večjih prilagoditev ni mogoče spremeniti. Produkti so pregledno razporejeni v kategorije, vendar v določenih primerih to ni najboljša opcija.
Veliko prednost Akeneo kaže v že privzeti, vgrajeni možnosti spremljanja kvalitete izpolnjenosti podatkov za različne kanale in države. Za souporabo s platformo Magento je, tako za verzijo 1.x kot tudi za verzijo 2.x, na voljo tudi modul za povezavo obeh platform, kar omogoča hitrejši pretok podatkov iz PIM sistema v spletno trgovino.

Zakaj jih potrebujemo?

Čeprav so pri nas možnosti upravljanja s podatki še dokaj neznane, je znanje o zgoraj omenjenih orodjih ključnega pomena za marsikoga od nas, ki si želi prihraniti nekaj živcev.

Večina lastnikov spletnih trgovin za centralizacijo podatkov oz. možgane spletnih trgovin namreč uporablja ERP rešitve, ki pa niso namenjene reševanju tovrstnih težav in posledično niso prilagodljive. Implementacija prilagojene logike je na takšnem sistemu zapletena in draga, hkrati pa tudi sama Magento platforma v osnovi ni namenjena shranjevanju podatkov o artiklih, temveč prikazu informacij končnemu uporabniku.

Upamo, da smo v članku zajeli vsaj osnovne odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo, ko slišite kratico PIM. Z vsem ostalimi vprašanji pa se, kot vedno, lahko obrnete na nas.

Aleš Sušnik

Magento programer