ZA NAMI JE ŽE VELIKO PROJEKTOV. PRI VSAKEM SE NEKAJ NAUČIMO. NAŠE IZKUŠNJE IN PROJEKTE RADI DELIMO Z VAMI.

Inštrukcije Horizont

Kaj smo naredili:
  • Optimizacija spletne strani

Opis projekta

Center za inštrukcije Horizont d.o.o. je eden izmed večjih slovenskih centrov za inštruiranje različnih predmetov. Poučujejo široko paleto predmetov za osnovne in srednje šole ter gimnazije, pa tudi fakultetne predmete.

Gre torej za eno izmed večjih podjetij na področju inštrukcij v Sloveniji. Ustanovljeni so bili že leta 1993, svojo obrt pa uspešno opravljajo še danes. Poleg inštrukcij za predmete različnih stopenj težavnosti, nudijo tudi priprave na splošno in poklicno maturo, jezikovne programe, prevajanje, v fazi uvajanja pa so tudi on-line inštrukcije.

Predstavitev problema

Največja težava na tem področju je močna konkurenca ter obseg ponudbe, a nam je z optimizacijo vsekakor dobro uspelo, več o tem pa si lahko preberete spodaj.

Težavo smo imeli predvsem s tem, ker se je za omenjeno podjetje optimizacija že izvajala, preden so se obrnili na nas. Na žalost so bile pri prvotni optimizaciji uporabljene tako imenovane black-hat metode. Pozicije so sprva res bliskovito poskočile, vendar pa je sledil tudi padec. Napake smo odpravili, a je le-to zahtevalo kar nekaj dela, saj je odpravljanje napak veliko težje, kot če bi se optimizacije že sprva lotili pravilno.

Metode dela

On-site in Off-site optimizacija:

  • Google AdWords: Analiza ključnih besed
  • Google Analytics: Analiza obiska spletne trgovine in toka obiskovalcev
  • SEO SpyGlass: Pregled obstoječih, odkrivanje slabih povezav in analiza konkurence
  • Disavow tool: sekundarno odstranjevanje slabih povezav

 

Cilj naročnika

Cilj naročnika je bil popravljanje nastale škode zaradi nepravih postopkov optimizacije prejšnjega izvajalca in povrnitev prvotnih pozicij na spletnih iskalnikih. Hkrati so želeli povečati prepoznavnost podjetja in posledično dvigniti dobiček.

Rešitev

S pomočjo programa SEO Spyglass smo preverili obstoječe povezave ter poiskali in odstranili problematične. Preverili smo tudi konkurenco in nadaljnjo optimizacijo prilagodili razmeram. Izvedli smo analizo za dodatne ključne besede in za izbrane, na podlagi števila iskanj ter ustreznosti le-teh, izpolnili tudi metapodatke na spletni strani. Uredili smo preusmeritve in URL naslove.

Sledila je še off-site optimizacija. Tu smo poizkušali pridobiti čim več kvalitetnih naravnih povezav, saj je teh, zaradi neprave optimizacije v preteklosti, primanjkovalo. Uspešno smo premagovali ovire, ki so nam jih postavljale spremembe algoritmov. Tako smo se sčasoma uspeli prebiti na zelo dobre pozicije za veliko večino ključnih besed. Naročnik mesečno dobiva tudi poročila o preteklih in tekočih pozicijah.

Rezultati

graf inštrukcije horizontTrenutno optimiziramo 30 ključnih besed, od teh so skoraj vse stalno na prvem in drugem mestu med iskalnimi zadetki. Le peščica ključnih besed je uvrščena med 3-6 mestom, ena pa na 5-10 mestu. Glede na konkurenco na omenjenem področju, je to precejšen uspeh.

Mesečni obisk prek iskalnikov

Za podjetje Horizont d.o.o. smo z optimizacijo pričeli julija 2013, do konca januarja 2015 pa se je obisk povečal za kar 1509,86 % .

Pa si poglejmo še delež obiskovalcev, ki so do spletne strani  dostopali prek iskalnikov. Ob začetku optimizacije je bil odstotek obiska strani prek iskalnikov zelo majhen, in sicer je znašal slabih 6 %. Z učinkovito optimizacijo smo ta odstotek kar krepko dvignili – obisk prek iskalnikov je narasel na 53 %!

Povečalo pa se je tudi število unikatnih obiskovalcev. Po optimizaciji se je število povečalo za 160,4 %.

Ključne besede

Kot ste lahko prebrali zgoraj, za spletno stran Inštrukcije Horizont trenutno optimiziramo 30 ključnih besed. Pozicije so uvrščene na zelo dobrih mestih, tam pa tudi ostajajo. Pa si oglejmo nekaj pomembnejših ključnih besed in njihove pozicije.

Ključna beseda
Mesto pred optimizacijo
Mesto na 22.5.2015
Mesto na 25.9.2016
inštrukcije
8
1
1
inštrukcije angleščina
101
1
1
inštrukcije fizike
9
2
2
inštrukcije kemije
24
2
2
inštrukcije matematike
9
2
2
inštrukcije slovenščine
66
1
1
inštrukcije statistike
44
2
2
inštrukcije nemščina
121
3
1
priprave na maturo
11
2
1
Spletna stran podjetja
Spletna stran podjetja:
Ekipa
Pri projektu so sodelovali
Ste pripravljeni, da skupaj zavihamo rokave in se lotimo dela?