ZA NAMI JE ŽE VELIKO PROJEKTOV. PRI VSAKEM SE NEKAJ NAUČIMO. NAŠE IZKUŠNJE IN PROJEKTE RADI DELIMO Z VAMI.

China-ceecforestry

Naročnik

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Kaj smo naredili:
  • Oblikovanje spletne strani
  • Izdelava spletne strani

Opis projekta

 

Z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS smo vzpostavili spletno mesto, ki nudi stično točko Mehanizma za spodbujanje sodelovanja držav Srednje in Vzhodne Evrope s Kitajsko na področju gozdarstva. Poleg Kitajske in Slovenije, ki je prevzela vodenje projekta, v mehanizmu sodelujejo še: Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Makedonija, Črna gora, Poljska, Romunija, Srbija in Slovaška.

Naša naloga je bila, da zasnujemo spletno mesto, ki bo predstavilo mehanizem sodelovanja in bo hkrati nudilo tudi platformo za učinkovito izmenjavo informacij na področju gozdarstva med 17-imi sodelujočimi državami.

prva stran_ceechina

Logotip

Pri zasnovi logotipa smo iskali simbol, ki bo zelo jasno sporočal področje delovanja mehanizma, torej gozdarstvo. V ta namen smo izbrali list bukve, ki je eno najbolj razširjenih dreves v naših gozdovih.

Poleg simbolike, ki bo komunicirala področje delovanja, smo se z logotipom želeli navezati tudi na krovni logotip sodelovanja med Kitajsko in CEE državami, kar smo storili z uporabo barv. Krovni logotip je namreč obarvan v treh barvah (rumena, modra, rdeča), ki smo jih prenesli tudi na naš logotip. Ime projekta smo zapisali v fontih, ki smo jih vključili tudi po celotni spletni strani.

logoceec

Vsebine na strani

Stran obsega osem vsebinskih sklopov. Dva od teh (O mehanizmu in Države) sta predstavitvena in bosta ostala relativno statična. Za ostalih šest sklopov (Politična koordinacija, Poslovna sodelovanja, Znanstvene raziskave in Poišči partnerja)  pa je cilj, da jih bodo sodelujoče države stalno dopolnjevale z novimi projekti na področju političnega, poslovnega in znanstvenega sodelovanja ter s potencialnimi partnerji na poslovnem in znanstvenem področju. S tem bodo olajšale vzajemno interakcijo in omogočale integrirano sodelovanje mednarodnih in domačih deležnikov na področju gozdarstva.

Ker se bo večji del vsebin dopolnjevalo s strani predstavnikov vseh 17-ih držav, smo veliko pozornosti pri razvoju strani namenili tudi ustreznim dostopom do upravljana s stranjo in čim bolj enostavni administraciji strani.

2-pages_ceec

 

 

countries

Spletna stran podjetja
Spletna stran podjetja:
Ekipa
Pri projektu so sodelovali
Ste pripravljeni, da skupaj zavihamo rokave in se lotimo dela?