Koronavirus – pandemija, ki je ohromela cel svet. Pandemija, po kateri nič več ne bo enako kot prej. Obenem pa je to pandemija, ki bo vsako podjetje, ne glede na velikost ali branžo, prisila, da premisli svojo kratkoročno in še posebej dolgoročno strategijo in poskrbi, da ostane podjetje čim bolj stabilno – in (p)ostane čim bolj agilno. Podjetja, ki v tem trenutku niso sposobna spremeniti svojih (morda celo več desetletnih) strategij in se prilagoditi trenutnemu stanju, imajo zagotovo nižjo možnost preživetja oz. večjo možnost izgube prometa kot podjetja, ki so sposobna razmišljati in seveda ukrepati drugače.