V kolikor se ne ukvarjate z optimizacijo spletnih strani za spletne iskalnike, vendar pa se za zanimate za optimizacijo vaše spletne strani ali trgovine, se pri dogovarjanju za le to pogosto srečate z določenimi izrazi, ki vam niso znani. Prav zato smo vam pripravili slovarček izrazov, ki se uporabljajo pri optimizaciji spletnih strani. Ker ustreznih prevodov v slovenščino pogosto ni, se večinoma uporabljajo angleški izrazi.

 • 301 Redirect (preusmeritev) – to je preusmeritev, s katero lahko obiskovalce starih spletnih naslovov preusmerimo na nove naslove, s tem pa se lahko izognemo tudi podvojeni vsebini.
 • Alt tag (alternativa) – največkrat se uporablja pri slikah. V primeru, da se na spletni strani slika zaradi določenih razlogov ne more prikazati, se lahko prikaže alternativno besedilo, če ga seveda definiramo.
 • Anchor text (besedilo za povezavo) – to je besedilo, ki ga uporabimo za povezavo. Namesto povezave https://www.optiweb.com/ lahko za prikaz le te uporabimo besedilo npr. Optiweb, na katerem prikažemo povezavo.
 • Backlink (povezava s tuje na vašo spletno stran) – v osnovi naj bi veljalo da več ko imate povezav iz ostalih strani na vašo stran, bolj je vaša stran priljubljena in ima večjo avtoriteto pri spletnih iskalnikih, vendar ni vedno tako, saj je veliko število povezav z nizko kvalitetnih strani lahko tudi škodljivo.
 • Black Hat SEO (nedovoljena optimizacija) – optimizacija za spletne iskalnike, ki ne upošteva Googlovih navodil in omejitev ter se poslužuje nedovoljenih tehnik in avtomatizacije procesov pri optimizaciji. Te vrste optimizacije se v podjetju Optiweb ne poslužujemo.
 • White Hat SEO (”fer” optimizacija) – optimizacija za spletne iskalnike, ki ne vključuje manipulacije spletnih iskalnikov in nedovoljenih metod. Te vrste optimizacije se poslužujemo tudi mi.
 • Bot (lahko tudi spider ali crawler) – to je program, ki opravlja določene naloge. V primeru spletnih iskalnikov ta išče spletne strani in jih dodaja v indeks.
 • Bounce rate (obiskovalec si ogleda le eno stran) – obiskovalec direktno ali preko povezave, oglasa, rezultata iskanja itd. obišče vašo spletno stran, si ogleda le stran na katero je prišel in vašo spletno stran zapusti. To lahko pomeni, da obiskovalec ni našel kar je iskal ali pa je vsebina na spletni strani slaba.
 • Cloaking – ko botom iskalnikov prikazujemo drugačno vsebino, kot jo vidijo uporabniki oz. obiskovalci vaše spletne strani. To je Black Hat SEO metoda, zaradi katere vas iskalniki lahko tudi izbrišije iz indeksa in tako ne boste več prisotni med rezultati iskanja.
 • Conversion (konverzija) – merilo za merjenje uspešnosti optimizacije, oglaševanja itd. vaše spletne strani. Koliko obiskovalcev preko katerega vira je storilo katero dejanje, npr. Prek rezultata iskanja za “počitnice” je na našo spletno stran prišlo 100 obiskovalcev, 10 od njih pa je rezerviralo počitnice. Konverzija je v tem primeru 10%.
 • Dynamic Website (dinamična spletna stran) – to je stran, katere vsebina se spreminja/posodablja ali pa za prikazovanje vsebine uporablja dinamičen programski jezik (npr. PHP).
 • Indexed pages (indeksirane strani) – to so strani, ki jih je spletni iskalnik obiskal, raziskal in shranil. Če spletna stran ni indeksirana, se ne bo prikazala med rezultati iskanja na določenem iskalniku.
 • Keyword (ključna beseda) – to je beseda ali kratka besedna zveza, ki jo uporabnik vpiše v spletni iskalnik, za te ključne besede (ki so v povezavi z vašo spletno stranjo) pa se optimizira spletno stran.
 • Keyword Density (pogostost ključnih besed) – število oz. odstotek določenih ključnih besed na spletni strani. V primeru, da optimiziramo za ključno besedo “počitnice” in se le ta na določeni strani ponovi petkrat, stran pa ima 500 besed, je keyword density 1%. Za optimizacijo naj bi bil najbolj primeren med 2% in 4%.
 • Keyword Stuffing (tlačenje ključnih besed) – to je primer slabe prakse pri optimizaciji spletnih strani in pomeni, da se določena ključna beseda na spletni strani pojavlja prepogosto. Meja, od katere se smatra, da je v vsebini preveč ponovitev določene ključne besede ni točno določena, se pa giblje nekje med 5 in 7%, torej med 5 in 7 ponovitev besede na 100 besed.
 • Landing Page (vstopna stran) – to je stran na katero pri uporabnik, ko klikne na zadetek med rezultati v spletnem iskalniku. Posledično bo ta stran zagotovo najbolj obiskana, zato le ta mora biti kar se le da kvalitetna in rentabilna.
 • Longtail (daljša ključna beseda) – če je ključna beseda ”lesene stopnice”, je primer longtail-a ”lesene stopnice po meri” ali ”moderne lesene stopnice po naročilu”. Te ključne besede imajo običajno manjše število iskanj, saj so bolj konkretne in zato zajamejo manjšo populacijo. Prednost optimizacije za daljše ključne besede je prav v tem, da iskalec išče točno to kar ponujate, s tem pa je verjetnost, da bo pri vas nekaj kupil ali naročil še toliko večja.
 • META Description (META opis) – ta opis se bo prikazal poleg naslova in povezave prikazal med rezultati iskanj. Meta opis je kratek, okoli 140 besed dolg opis, s katerim morate iskalca privabiti na vašo spletno stran. Za uspešno optimizacijo spletne strani, so META opisi skoraj da nujni.
 • PageRank (PR) – to je neke vrste Googlova ocena spletne strani, ki je med 0 in 10. Višja ko je ocena, boljša je spletna stran in s tem tudi lažje pride na prva mesta med rezultati iskanja.
 • Paid Link Building (plačljive povezave) – ko nekomu plačate, da na svoji spletni strani objavi povezavo ali članek s povezavo na vašo spletno stran.
 • Reciprocal Link (vzajemna povezava) – Za vzajemne povezave se upoštevajo povezave po sistemu A-B B-A, torej povezava s strani A na stran B in povezava s strani B na stran A. Teh povezav Google ne smatra kot najbolj kvalitetne, saj le te velikokrat niso kontekstualne in so stvar dogovora in ne kvalitetne vsebine.
 • Robots.txt (usmeritvena datoteka) – datoteka, ki jo preberejo boti iskalnikov in s tem izvedo katere dele spletne strani naj obiščejo.
 • SEM (trženje na spletnih iskalnikih) – to je kratica za “Search Engine Marketing”, kar pomeni raziskovanje, dodajanje in objavljanje spletne strani v okviru spletnih iskalnikov. Namen tega je izpostavljanje vaše spletne strani in posledično povečanje obiska le te.
 • SEO (optimizacija spletne strani za iskalnike) – to je kratica za ”Search Engine Optimization”. Optimizacija spletne strani za iskalnike je proces prilagajanja spletne strani iskalnikom in njihovim iskalnim algoritmom, katerega rezultat je višja uvrstitev na iskalnikih.
 • SERP (rezultati iskanja) – to je kratica za ”Search Engine Results Page”. Ko uporabnik v iskalniku išče določeno besedno zvezo, se spodaj prikažejo spletne strani, ki so v kontekstu z iskano besedno zvezo. Višje ko se prikaže vaša spletna stran, večja verjetnost je, da jo bo iskalec obiskal.
 • Spider (pajek) – specializiran bot, ki ga spletni iskalniki uporabljajo za iskanje in dodajanje spletnih strani v indeks.
 • Static Website (statična spletna stran) – v primerjavi z dinamično precej manj uporabna spletna stran za uporabnike. Za spreminjanje vsebina na taki strani potrebujete znanje programiranja.
 • Title (naslov) – naslov vaše spletne strani ali podstrani, ki se prikaže med rezultati iskanja, na naslovu pa je tudi povezava.
 • TLD (top level domain ali končnica) – to je zadnji del domene oziroma končnica. Poznamo več vrst končnic, najbolj znane pa so .com, .net, .org, .info in končnice posameznih držav (Slovenija = .si). Zadnje čase se veliko govori tudi o generičnih končnicah.
 • URL (spletni naslov) – to je celoten spletni naslov, npr. https://www.optiweb.com/blog/

 

Miha Lavtar

Direktor

Ustanovitelj in direktor Optiweba, ki je svojo podjetniško pot pričel pri rosnih 19 letih. Moja vizija je razvijanje podjetij s srcem in dušo, kar mi je prineslo že 5 nagrad za dobre kadrovske prakse.

Be the first one to hear about the latest digital trends and case studies.

Write down your email address below!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.