Pri izdelovanju spletne strani ali trgovine je vsekakor nujno slediti celostni grafični podobi podjetja, ki vsebuje glavne elemente, stile, pravilno rabo logotipa in ostalih grafičnih elementov. Za lažje delo oblikovalcev in programerjev je dobro na enem mestu zbrati pravila, ki določajo vse ključne elemente spletne strani na enem mestu – v oblikovnem priročniku za vizualizacijo spletne strani (ang. Pattern Library oz. Style guide).

Elementi

Znotraj priročnika se določi:

  • Barve: glavne primarne in sekundarne barve, postavitev tipografije na barvni podlagi, glavna barva za poudarke, barva povezav, barva gumbov …

  • Tipografija: velikost glavnih naslovov (H1–H5), velikost vsebinskega teksta, citatov, razmiki med naslovi in vsebino, barva tipografije, barvne podlage, kjer se lahko besedilo pojavlja.

  • Grid: določitev razmikov znotraj elementov, stilov.

  • Grafike: izris ključnih ikon, ki bodo predstavljale določeno vsebino. Barve ikon, grafik.

  • Ostalo: določitev ključnega stila strani, barvne variacije slik, stil gumbov, stil kontaktne forme, Call to action sekcija, mnenja strank …