Plačevanje

Paypal je spletni servis za plačevanje, ki je vse bolj priljubljen in ga uporabljajo praktično po celem svetu. Za odprtje svojega Paypal računa ste včasih potrebovali MasterCard ali Visa kartico, od konca leta 2012 pa tudi to ni več potrebno. Ker na začetku, na Paypalu običajno nimate denarja, se vsa plačila izvajajo preko kartice. V kolikor vam na račun Paypal denar nakaže tretja oseba, pa lahko plačujete direktno s sredstvi, ki jih imate na Paypal računu. Preko Paypal-a torej lahko plačujete, v kolikor imate kartico MasterCard ali Visa, lahko pa plačujete tudi s karticama Discover ali American Express, ki v Sloveniji nista prav pogosti. Pri plačilu s kartico je, vsaj pri večjih nakupih v tujih valutah, pametno, da nam že banka zamenja valuto, saj lahko s tem pri nakupu okrog 1000€ privarčujemo tudi do 10%.

Poleg plačevanja s kartico, je Paypal pred kratkim omogočil tudi direktno nakazilo s TRR na Paypal račun, kar lahko storimo tu. V tem primeru za plačevanje seveda ne potrebujemo kreditne kartice.

Prenos denarja

Če ste podjetje, ki posluje tudi preko Paypal-a, vas zagotovo najbolj zanima, kakšne so možnosti prenosa denarja z vašega Paypal računa. Za prenos denarja na vaš bančni račun boste potrebovali kartico Visa ali debetno kartico Visa (za študente), ki pa jo ponuja precej manj bank.

Banke, ki nudijo kartico Visa, so:

 • Banka Celje
 • Banka Koper
 • Nova KBM
 • Poštna banka Slovenije
 • Abanka (nudi tudi debetno)
 • NLB

Poleg tega, kartico Visa preko pogodb z zgoraj naštetimi bankami, nudijo tudi nekatere druge banke, kot je npr. Gorenjska Banka. V tem primeru boste morali kontaktirati banko in se dogovoriti za izdajo Visa kartice.

Provizija pri prenosu denarja na kartico Visa znaša 2€, minimalni znesek prenosa pa je 10€.

Postopek in stroški pri prenosu denarja so odvisni od banke, zato se o prenosu denarja pozanimajte na vaši banki, nekaj primerov pa si lahko ogledate spodaj.

Vsekakor je potrebno omeniti, da se je Paypal združil z MoneyGramom, ki deluje v več kot 196 državah. V prihodnosti lahko zato pričakujemo veliko preprostejše upravljanje z denarjem na Paypal računu. Uporabniki Paypal-a bodo lahko položili ali dvignili denar s Paypal računa na več kot 284.000 lokacijah po svetu. In to celo brez kreditne kartice ali bančnega računa. Tak način Paypal transakcij naj bi se v ZDA uveljavil v začetku leta 2013, potem pa naj bi se postopoma uveljavljal še drugje po svetu.

MoneyGram je seveda v Sloveniji že prisoten, več o storitvi pa si lahko preberete na spletni strani Abanke. Kot smo že omenili, pa Paypal-a zaenkrat še ne podpira.

Banke

Hypo

V Hypo banki strankam, za poslovanje preko spleta, ponujajo uporabo plačilne kartice MasterCard:

 • zlato, standardno (z odlogom plačila) ali kreditno (s porazdeljeno poravnavo obveznosti) za fizične osebe,
 • poslovno (z odlogom plačila) za pravne osebe.

Lastnosti posameznih kartic ter cenik si lahko ogledate na njihovi spletni strani.

Raiffeisen

Pogoji banke za pridobitev kreditne kartice:

– poslovni uporabniki:

Možnost pridobitve plačilne Mastercard ( AC/EC ) kartice, Visa kartice banka nima v ponudbi.
Letna članarina poslovne Mastercard kartice je 62,59 €.
Na Mastercard kartico ni možen prenos denarja (ni v obliki revolving kartice)

-fizični uporabniki:

* Možnost pridobitve plačilne Mastercard ( AC/EC ) kartice – letna članarina 15,00 €
* kreditne kartice Mastercard …… Letna članarina je 12,00 € , stroški odobritve kartice znašajo 1,3 % od glavnice, povečane za obresti. Na kreditno kartico Mastercard je možen prenos denarja.

Vse, kar je povezano s poslovanjem preko Paypal – so samo posredniki za banko Koper.

NLB

V kolikor pride do prenosa denarja s Paypal računa na katerokoli NLB kartico z odloženim plačilom MasterCard ali Visa za fizične ali pravne osebe, se skladno z regulatornimi pravili, takoj izvede avtomatska brezplačna transakcija na osebni / poslovni račun stranke.

V NLB d.d. lahko plačilno kartico Visa ali MasterCard pridobijo fizične osebe, za poslovni segment pa imajo v ponudbi plačilno kartico NLB Poslovni MasterCard.

Pridobitev NLB plačilne kartice Visa ali MasterCard za fizične osebe, je povezana z naslednjimi stroški:

 • Letna članarina pri plačevanju preko direktne obremenitve: 18 €.
 • Letna članarina pri plačevanju s plačilnim nalogom: 36 €.
 • Letna članarina na dodatno družinsko kartico pri plačevanju z direktno obremenitvijo je 5 €.
 • Pridobitev NLB Poslovne kartice MasterCard je povezana z naslednjimi stroški:
  • Letna članarina pri plačevanju mesečne porabe prek direktne bremenitve iz NLB Poslovnega računa 33 €;
  • Letna članarina pri plačevanju mesečne porabe s plačilnim nalogom 66 €.

Preberite si več o načinih plačevanja v spletnih trgovinah in o posameznih bankah.

Kaj pa DURS?

Davčna obravnava prihodkov, doseženih  preko Paypal računa, je odvisna predvsem od namena plačila oz. zakaj je plačilo prejeto / nakazano ter kdo je prejemnik plačila: ali je to posamezna fizična oseba; fizična oseba, ki opravlja dejavnost ali pravna oseba, gospodarska družba itd. Zaradi navedenih razlogov, ni mogoče dati nekega splošnega odgovora, temveč je treba posamezna prejeta / nakazana plačila, prejeta preko Paypal računa, za davčne namene presojati od primera do primera.  zato so  navedeni dogovori zelo splošni.

Če je prejemnik plačila preko Paypal računa fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti, je treba prejeto plačilo presojati po vsebini oz. namenu plačila, čemur sledi davčna obravnava posameznega plačila. Pri tem za davčne namene ni pomembno, ali fizična oseba prejme neko plačilo na Paypal račun ali to plačilo prenese na svoj transakcijski račun ali ga prejme “na roke” ali direktno na svoj transakcijski račun.

– Fizična oseba, ki opravlja dejavnost:

Če fizična oseba, ki opravlja dejavnost (tj. samostojni podjetnik, zasebnik), ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, se prejemki, nakazani preko PayPal računa, štejejo za prihodke in se obdavčijo z dohodkom iz dejavnosti. Več o obdavčitvi z dohodkom iz dejavnosti najdete na spletni strani DURS.

Če fizična oseba, ki opravlja dejavnost (tj. samostojni podjetnik, zasebnik), ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov, pa prejemki preko PayPal računa ne vplivajo na prihodke, saj se prihodki v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi – SRS (2006) izkazujejo že ob nastanku poslovnega dogodka. Prihodki se izkažejo v davčnem obračunu in obdavčijo z dohodkom iz dejavnosti.

– Pravna oseba, gospodarska družba:

Pri pravni osebi, zavezanki za davek od dohodkov pravnih oseb po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, se pri ugotavljanju davčne osnove v letnem davčnem obračunu upoštevajo prihodki in odhodki, kot so ugotovljeni v izkazu poslovnega izida, v skladu z zakonom in računovodskimi standardi, razen če ta zakon ne določa drugače. Upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, kar je ena temeljnih računovodskih predpostavk, pomeni, da se poslovni dogodki pripoznajo, ko se pojavijo, in ne glede na način plačila.

– Z vidika DDV:

Z DDV so obdavčene dobave blaga in opravljanje storitev, ki jih davčni zavezanec opravi na ozemlju Slovenije, za plačilo. Pri tem ni pomembno, na kateri račun je davčni zavezanec prejel plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitev. Definicija davčnega zavezanca je podana v 5. členu Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1. Ali bo posamezna dobava obdavčena z DDV ali oproščena plačila DDV v Sloveniji, je odvisno od kraja opravljene dobave blaga oziroma kraja opravljanja storitev ter od statusa davčnega zavezanca. Davčni zavezanec mora za opravljene dobave blaga ali storitev vedno izdati račun, davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, pa mora davčnemu organu tudi predložiti obračun DDV, ki mora vsebovati vse podatke, potrebne za izračun davka, za katerega je nastala obveznost obračuna.

Od vsakega posameznega primera je torej odvisno, ali prejeto plačilo na PayPal račun pomeni plačilo za opravljeno dobavo blaga in storitev, ki je predmet DDV.

David Bergant

You won’t find David in our offices anymore, but we know that no matter where he is now, he is doing a phenomenal job. We’ve kept a piece of them with us as a memory. :)

Be the first one to hear about the latest digital trends and case studies.

Write down your email address below!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.