Ker je elektronsko plačevanje v spletnih trgovinah vse bolj priljubljeno, se podjetja, ki želijo imeti spletno trgovino velikokrat sprašujejo, katere načine elektronskega plačevanja nuditi svojim strankam. Več o načinih elektronskega plačevanja smo povedali že v tem članku, tu pa smo opisali kakšne omejitve glede elektronskega plačevanja in prenosa denarja na poslovni račun imajo določene banke.

Veliki večini bank v Sloveniji smo poslali vprašalnik, kjer nas je zanimalo predvsem katere načine elektronskega plačevanja nudijo svojim klientom in kakšne so pri tem omejitve, zaenkrat pa so se odzvale le 4 banke.

Tu je tabela kartic, ki jih podpira posamezna banka. S karticama Activa in Maestro elektronsko plačevanje praviloma ni mogoče.

[tabela col=7 width=670]

[vrstica class=head]
[celica]kartica / banka[/celica]
[celica]Abanka[/celica]
[celica]Gorenjska banka[/celica]
[celica]Hypo[/celica]
[celica]NLB[/celica]
[/vrstica]

[vrstica class=odd]
[celica]Activa[/celica]
[celica] / [/celica]
[celica]da[/celica]
[celica] / [/celica]
[celica] / [/celica]
[/vrstica]

[vrstica class=even]
[celica]Maestro[/celica]
[celica]da[/celica]
[celica]da[/celica]
[celica]da[/celica]
[celica]da[/celica]
[/vrstica]

[vrstica class=odd]
[celica]MasterCard[/celica]
[celica]da[/celica]
[celica]da[/celica]
[celica]da[/celica]
[celica]da[/celica]
[/vrstica]

[vrstica class=even]
[celica]Visa (PayPal)[/celica]
[celica]da[/celica]
[celica]po dogovoru[/celica]
[celica]ne[/celica]
[celica]da[/celica]
[/vrstica]

[vrstica class=odd]
[celica]Diners[/celica]
[celica] / [/celica]
[celica]po dogovoru[/celica]
[celica] / [/celica]
[celica] / [/celica]
[/vrstica]

[vrstica class=even]
[celica]American Express[/celica]
[celica] / [/celica]
[celica]po dogovoru[/celica]
[celica] / [/celica]
[celica] / [/celica]
[/vrstica]

[/tabela]

Za več informacij o posameznih karticah in dodatnih načinih elektronskega plačevanja si preberite spodnje podatke za posamezno banko.

Abanka

V kolikor pride prilivna izvorna transakcija na kartico komitenta, bo banka sredstva preusmerila na transakcijski račun komitenta, pri čemer zaračunamo nadomestilo v višini 0,5% od zneska transakcije, min. 1 EUR, max. 3 EUR.

Kot dodatno je v spletnih trgovinah možno integrirati plačevanje tudi s storitvijo Spletni plačilni servis Abanke. Storitev omogoča plačevanje izbranega blaga ali storitev vsem uporabnikom spletne banke Abanet, kar za trgovino predstavlja več desettisoč potencialnih kupcev. Stranka lahko plačuje v okviru razpoložljivega stanja na svojem osebnem oz. poslovnem (zasebniki) računu v znanem okolju spletne banke Abanet. Sistem je preprost: »na blagajni« se ob izbiri plačila »z Abanetom«, kupca preusmeri na vstopno točko Abaneta, kjer se identificira s kvalificiranim digitalnim potrdilom in geslom in ko se v Abanet prijavi, ga tam že čaka pripravljen plačilni nalog z vsemi podatki. Kupec nalog samo še potrdi ali prekliče in potem ga glede na uspešnost / neuspešnost plačila preusmerimo nazaj na ustrezno spletno stran trgovca. Če je plačilo izvedeno, uporabnikov račun bremenimo (brez nadomestila za izvršen nalog), kupcu pa v obliki XML potrdila pošljemo informacijo o uspešnem plačilu.

Za spletne trgovine imamo v Abanki za podjetja pripravljeno tudi akcijo, ki omogoča, da participirajo pri zbrani proviziji za vsako spletno trgovino, ki jo vključijo v storitev Spletni plačilni servis (trgovec z Abanko sklene pogodbo). Abanka mu pri tem odstopi vso provizijo, ki jo trgovec plača banki v obdobju prvih 2 let od podpisa pogodbe.

Več o storitvi Spletni plačilni servis pa na:

http://www.abanka.si/poslovne-e-poti/spletni-placilni-servis

http://www.anakupi.si

Odprtje poslovnega računa pa lahko podjetje uredi v eni od glavnih podružnic Abanke, podjetnik ali zasebnik pa v katerikoli od poslovalnic Abanke v kateri podpiše vlogo ter pogodbo za odprtje in vodenje transakcijskega računa in predloži vso potrebno dokumentacijo, več informacij skupaj s cenikom, urnikom in splošnimi pogoji poslovanja pa je na voljo na spletni strani: http://www.abanka.si/poslovni-racuni/transakcijski-racun.

Gorenjska Banka

Komitenti Gorenjske banke lahko svojim strankam ponudijo spletno plačilo s karticami Activa, Maestro, MasterCard, Visa, Diners in Amex.

Poslovnim komitentom, ki se odločijo, da bodo svojim strankam omogočili nakupe prek spleta, pri Gorenjski banki zagotovimo rešitev, ki jim omogoča sprejemanje plačilnih kartic Activa, Maestro ter MasterCard, katerih ponudnik je tudi Gorenjska banka. Poleg tega se lahko dogovorimo tudi za sprejem kartic drugih kartičnih ponudnikov, ki uporabljajo enako rešitev, to so kartice Visa, Diners in Amex.

V ta namen se s komitentom sklene ustrezna pogodba.

Nakazila na TRR komitenta so neposredna, višina provizije je opredeljena individualno.

Za vse nakupe, opravljene s plačilnimi karticami Activa, Maestro in MasterCard poslovni komitent prejme nakazilo direktno na svoj transakcijski račun, in sicer 3 x mesečno, brez prenakazovanj. Direktna nakazila so izvedena tudi za vse ostale plačilne kartice, dinamika je skladna s sklenjenimi pogodbami.

Višina provizije je dogovorjena individualno, odvisna pa je od same dejavnosti komitenta ter od predvidenega obsega prometa. Opredeli se jo v pogodbi, obračunana pa je od vsake transakcije posebej (sredstva, ki jih komitent prejme na svoj poslovni račun, so že zmanjšana za skupni znesek provizij).

S PayPal storitvijo banka nima ničesar. Stranka v tem primeru podpiše pogodbo neposredno s PayPal-om, ki tudi določi pogoje poslovanja. Za uporabo Monete pa mora komitent skleniti pogodbo z NKBM ali z Mobitelom. Tudi v tem primeru sredstva prejme direktno na TRR.

Vse o odprtju poslovnega računa pri Gorenjski banki na http://www.gbkr.si/finance-za-podjetnike/transakcijski-racuni-3415/poslovni-transakcijski-racun-3416/ in povezanih straneh.

Hypo

V Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., skupaj z našim poslovnim partnerjem PayLife Bank GmbH, ponujamo možnost sprejemanja plačilnih kartic za plačilo blaga in/ali storitev na:

  • stacionarnih POS terminalih,
  • mobilnih POS terminalih in
  • v spletnih trgovinah (vključno z možnostjo 3D Secure – MasterCard SecureCode in Verified by Visa).

Spletnim trgovcem kot plačilno sredstvo v njihovih spletnih trgovinah omogočamo sprejemanje kreditnih kartic MasterCard in Visa ter debetnih kartic Maestro (v primeru, da kartica to možnost podpira).

Poslovnim partnerjem, ki se odločijo za sodelovanje z našo banko, ponudimo celovite bančne storitve: odprtje transakcijskega računa, ki mu omogoča prenos nakazil na ta račun in posledično upravljanje s finančni sredstvi na enem mestu. Seveda je svetovanje stranki brezplačno, stranka pa ima na enem mestu na voljo bančne, zavarovalniške in lizinške storitve, kar je še dodana vrednost za stranko.

Povezavi do naše spletne strani:

NLB

NLB spletnim trgovcem ponuja možnost plačevanja nakupov v spletnih trgovinah po spletni banki NLB Klik ali z NLB Plačilnimi karticami. Postopek plačila prek spletne banke je tako za trgovca kot za prodajalca enostaven, hiter in predvsem varen. Ob izbiri plačila z NLB Klikom sistem kupca s spletne strani trgovca usmeri v spletno banko, kjer se identificira s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Podatki o nakupu ( znesek nakupa, račun trgovca) se prenesejo v spletno banko, kjer uporabnik izbere svoj račun s katerega želi plačati nakup in plačilo potrdi. Po potrditvi plačila s strani kupca, trgovec prejme sporočilo banke o izvedenem plačilu, na podlagi katerega lahko nadaljuje postopek nakupa. Sredstva na račun trgovca pa se prenesejo v okviru in po pravilih plačilnega prometa v domovini.

Za plačevanje nakupov preko NLB Klika, mora spletni trgovec z NLB skleniti pogodbo o tovrstnem načinu plačevanja. Po podpisu pogodbe banka trgovcu posreduje tehnična navodila in minimalne standarde spletne povezave z banko, v okviru katere poteka izmenjava podatkov o nakupih ter potrdila o plačilih. Spletni trgovec na podlagi poslane dokumentacije in navodil  lahko razvije lastno programsko rešitev, lahko pa se odloči za uporabo že razvite standardne rešitve, ki jo ponuja podjetje Telemach. V tem primeru mora poleg pogodbe z banko skleniti tudi pogodbo o vključitvi v sistem Telemacha.

Za plačevanje nakupov z NLB Plačilnimi karticami, je ravno tako potrebno skleniti pogodbo in pridobiti potrebno tehnično dokumentacijo. Spletni trgovec se poveže s svojim poslovnim skrbnikom ali komercialistom v poslovalnici banke, kjer ima odprt poslovni račun. Sklene se Pogodba o načinu plačila blaga in storitev s karticami, v kateri je obvezno naveden poslovni račun, kamor bo podjetje prejemalo sredstva iz naslova plačil. Ko NLB s podjetjem sklene pogodbo, se pogodbeno obveže, v kakšnih časovnih intervalih in pod kakšnimi pogoji bo po obračunu plačil s karticami sredstva nakazala na poslovni račun podjetja. Nakazilo sredstev s strani NLB podjetju je brezplačno.

Provizija, ki jo NLB v skladu s Pogodbo o načinu plačila blaga in storitev s karticami po posameznem tipu kartice zaračunava, pa je določena v skladu s poslovno politiko banke.

David Bergant

You won’t find David in our offices anymore, but we know that no matter where he is now, he is doing a phenomenal job. We’ve kept a piece of them with us as a memory. :)

Be the first one to hear about the latest digital trends and case studies.

Write down your email address below!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.