Učinkovita kadrOWska vloga
na poti pridobivanja
in zadržanja zaposlenih

Kako (p)ostati najboljši delodajalec v očeh potencialnih kandidatov in zaposlenih?


Izobraževanje bo potekalo v slovenskem jeziku.