V tej objavi se bomo dotaknili oznake »rel canonical«, ker mislimo, da njen namen in funkcijo pozna premalo ljudi. O tej temi sicer obstaja veliko angleških virov za branje, vendar še nismo zasledili nobenega slovenskega, ki bi pomagal tudi tistim, ki jih angleški jezik ne leži najbolje.

Najprej nekaj o tej kaj sploh je oznaka »canonical«. Izraz canonical bi v slovenščino najlažje prevedli kot nekaj, kar je točno in avtoritativno. Oznaka »canonical« je meta oznaka, ki ima mesto v HTML headerju spletne strani. Njena funkcija je, da pove kateri URL naslov je originalna verzija strani, ki je prikazana. Glavni namen te oznake je, da se v indeksih iskalnikov ne pojavlja podvojena vsebina, ampak močne avtoritativne strani.

Poglejmo še kdaj in kako se oznaka »canonical« uporablja. Uporabiti jo velja, ko se želimo hitro in učinkovito rešiti podvojene vsebine, kadar naša spletna stran generira enako ali zelo podobno vsebino na več URL naslovih. Z oznako »canonical« bomo vse te strani združili in jim določili nadrejeno originalno verzijo strani. Predpostavimo, da imamo spletno trgovino z izdelki, ki na več URL naslovih prikazuje enako vsebino:

Vse zgoraj našteti URL naslovi imajo zelo podobno  vsebino z malenkostnimi razlikami. Da bi se izognili podvajanju v indeksih iskalnikov, moramo samo v vse naštete strani vpisati oznako »canonical«, ki kaže na originalno stran http://spletnatrgovina.si/izdelki.htm.

Oznaka »canonical« je del HTML headerja spletne strani, kjer se nahajajo tudi druge oznake, kot title tag, meta opis in meta oznake. Koda, ki bi jo uporabili za prej omenjeni primer spletne trgovine bi bila:

<link rel="canonical" href="http://spletnatrgovina.si/izdelki.htm"/>

Rešitev za podvojeno vsebino s pomočjo oznak »canonical« je torej zelo enostavna in hitra, ni pa nujno vedno najboljša v vseh primerih. Kdaj so boljše drugačne rešitev si poglejmo v nadaljevanju.

Uporaba drugih rešitev

Če imamo spletno stran, ki nima dinamičnih parametrov, kot prej omenjeni primer spletne trgovine, bo veliko boljša rešitev, če se podvajanju vsebine izognemo že pri načrtovanju informacijske arhitekture. Tudi URL naslove v primeru bi lahko rešili drugače, in sicer.

Uporaba drugih rešitev je v prvih dveh točkah bolj priporočljiva kot uporaba oznake »canonical«, v zadnjem primeru, pa sta si rešitvi enakovredni.

Zakaj torej uporabiti oznako »canonical«? Njena prednost je enostaven in hiter vpis. Včasih nam ponudnik gostovanja ne bo omogočal 301 preusmeritev tako, da nas lahko reši samo uporaba oznake »canonical«.

Miha Lavtar

Direktor

Ustanovitelj in direktor Optiweba, ki je svojo podjetniško pot pričel pri rosnih 19 letih. Moja vizija je razvijanje podjetij s srcem in dušo, kar mi je prineslo že 5 nagrad za dobre kadrovske prakse.

Be the first one to hear about the latest digital trends and case studies.

Write down your email address below!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.