Izbira ključnih besed je eden izmed najpomembnejših delov optimizacije spletnih strani za iskalnike. Če ji posvetimo premalo časa in površno izberemo ključne besede, se zna zgoditi, da na koncu ne bomo videli rezultatov, ki smo jih želeli. Dobro izbrane besede pa bodo povečale naš obisk.

Za ključno besedo je najbolj pomembno število iskanj po tej besedi. Glede na obseg iskanja bi v osnovi bi lahko opredelili tri vrste ključnih besed, visoko iskane, srednje iskane in malo iskane.

Krivulja iskanja

Visoko iskane ključne besede

Visoko iskanih ključnih besed je najmanj, imajo pa največje število poizvedb na iskalnikih. V SEO krogih jih v angleškem jeziku označujemo tudi kot »fat head«. Zanje je značilno, da so zelo splošne in navadno manj besedne, največkrat gre za eno samo besedo. Na prvi pogled se zdijo visoko iskane besede zelo privlačne, saj bi lahko ob predpostavki, da smo na prvem mestu dobili ogromno obiska na svojo spletno stran. Vendar bi zaradi splošnosti takih besed ta obisk bil manj kvaliteten, saj bi na spletno stran večinoma prišli obiskovalci, ki ne iščejo točno določenih informacij, ampak brskajo za splošno temo. Ker je število iskanj zelo visoko, bo visoko tudi število rezultatov za tako iskanje. To pa pomeni zelo močno konkurenco. Zaradi tega bo optimizacija spletne strani na tako ključno besedo, dolgotrajnejša, težavnejša in z več stroški. Ker bo obisk manj relevanten in bolj splošen, ciljanje na visoko iskane ključne besede ni najbolj primeren za vsako spletno stran. Primer take ključne besede so npr. »novice«.

Srednje iskane ključne besede

Besed z srednjim obsegom iskanja je že veliko več kot visoko iskanih, od njih pa so daljše po število besed, ki so v ključni frazi. Tu se način iskanja že segmentira, saj podajajo več informacij, tako da je obisk bolj relevanten. Navadno so pri optimizaciji take besede najbolj zaželene, saj bo število rezultatov in konkurenca že nižja, stroški optimizacije bodo manjši s hitreje vidnimi rezultati. Obenem pa bo število obiskov še vedno visoko. Primer take srednje iskane ključne besede bi lahko bil »zimske gume«.

Malo iskane ključne besede

Besed, ki imajo malo iskanja je največ. Navadno so te ključne fraze daljše ali pa zelo specifične, kot npr. strokovni izrazi ali manj poznane blagovne znamke. Pri takih besedah je število rezultatov zelo majhno, kar pomeni majhno konkurenco. Zelo verjetno je, da bodo obiski precej relevantni, saj bodo uporabniki na spletno stran prišli z iskanjem po zelo specifičnih zadevah. S tega vidika so take besede za optimizacijo zelo vabljive, ampak so lahko dvorezen meč. Če je število iskanj zelo majhno, včasih ne bo možno pokriti niti stroškov optimizacije spletne strani, pa čeprav bodo ti zelo nizki. Primer malo iskane ključne besede je »steklena vrata s kovinsko kljuko«.

Poudariti velja, da so to res splošni tipi ključnih besed, glede na obseg iskanja, v praksi pa so meje lahko zelo zabrisane. Težko je določiti kakšno število iskanj bi morala imeti beseda, da bi jo lahko označili kot visoko iskano. To še posebej velja za slovenski spletni prostor, ki je majhen. Na kvaliteto ključnih besed lahko poleg števila iskanj vplivajo tudi drugi dejavniki, kot je tematika v katero bi lahko uvrstili ključno besedo.

Miha Lavtar

Direktor

Ustanovitelj in direktor Optiweba, ki je svojo podjetniško pot pričel pri rosnih 19 letih. Moja vizija je razvijanje podjetij s srcem in dušo, kar mi je prineslo že 5 nagrad za dobre kadrovske prakse.

Be the first one to hear about the latest digital trends and case studies.

Write down your email address below!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.