Magento je bil že od začetka grajen z namenom, da podpira različna povezovanja do ostalih sistemov, ki so del poslovanja spletne trgovine. Manjši trgovci uporabljajo preprosti datotečni uvoz, ki je pri nas največkrat narejen preko Magmi uvoza, o katerem smo že pisali. Za tiste bolj napredne stranke, ki imajo v zaledju močan ERP program, kot je Microsoft Dynamics NAV, pa ročni / pol-avtomatski datotečni uvoz ni dovolj. Poglejmo si katere ostale metode uvoza / izvoza podpira Magento.

Magento Microsoft Dynamics NAV Web Service ter Magento modul / extension

Najbolj enostavna rešitev je, da vaša Microsoft Dynamics NAV licenca podpira Web Service oz. WS metode, ki so bile dodane v novejših verzijah NAV ERP-ja. Po naših podatkih je to od Dynamics NAV 5 dalje, vendar preverite sami pri skrbniku vaše Microsoft Dynamics NAV licence. Hkrati preverite možnost dostopa do WS metod od zunaj (strežnik konfiguracija) ter s tem povezanimi dodatnimi stroški.

Na Magento Connect je moč najti 10 pred-pripravljenih rešitev / modulov od $900 do $15.000. Prednost kupljenega modula je podpora avtomatizacije za vse vrste transakcij na eni strani npr. informacije o produktih, atributih, kategorijah, slikah, strankah, popustih, rabatih za B2B (ali posebne skupine strank), popust na določene večje količine artiklov. Na drugi strani pa sinhronizacija naročil (billing, shipping, order items), statusov, komentarjev, podatkov o dostavi in kod za sledenje pošiljk, ob potrjenem naročilu in poslani pošiljki pa se lahko v spletno trgovino prenese tudi ustvarjen račun (Invoice).

Najbolj pogosto se izvaja posodobitev zaloge. Napredne želje vključujejo tudi sinhronizacijo možnih plačilnih metod za določene stranke ali skupine strank, enako velja za vrsto in stroške dostave, back-order produkte, ki trenutno niso na zalogi, vendar imajo znan rok plačila in tako dalje. Odvisno od velikosti in kompleksnosti stranke se dodaja različna vrsta avtomatizacije oz. sinhronizacije.

SQL query in SQL procedure

Druga rešitev je uporaba SQL query in SQL procedur. Osnovne metode oz. SQL stavki so spisani, vendar jih za vsako Magento spletno trgovino prilagodimo glede na potrebe stranke. Včasih se zgodi, da ima stranka že iz prejšnje spletne trgovine pripravljene SQL stavke, ki se lahko uporabijo za hitrejši razvoj, hkrati pa se izognemo dvojnemu delu. V tem primeru se prilagodi le tisti del, ki podatke pridobiva iz spletne trgovine oz. jih vpisuje iz ERP programa v spletno trgovino.

Po navadi gre pri SQL query oz. SQL procedurah za sinhronizacijo zalog, uvoz osnovnih podatkov artiklov (insert only) – kjer se dodajanje informacij produktom dogaja v urejevalniku spletne trgovine (update mode), uvoz strank (B2B) in sinhronizacijo glede statusa naročil ter kod za sledenje pošiljke. Primer SQL procedure je getStockForAllItems, insertNewOrder, getOrderStatus(orderId) in tako dalje.

SQL procedure

SQL procedure

Datotečni uvoz / izvoz – XML / txt / Excel

V primeru, da SQL dostop ni dovoljen, hkrati pa WS metode niso omogočene, je na voljo tudi izvoz v .csv datoteke (ali ostale formate, ki jih podpira Microsoft Dynamics NAV – odvisno od licence/namestitve/konfiguracije ERP-ja). Stranka tako lahko ročno izvozi vse kategorije, produkte in povezane atribute. Slike se uvozijo preko datotečnega sistema, kjer se vrednost polja (npr. 1235235235.jpg) poišče na disku in pripne k produktu v spletni trgovini, ki poskrbi za kreiranje vseh potrebnih velikosti slike (thumb, small, medium, large, base slike). V primeru, da želimo posodobiti le zalogo, pa se kreira nov izvoz, kjer se doda le dve polji, in sicer SKU/ident in zaloga.

V primeru, da stranka ne želi ročno vsak dan pognati datotečnega izvoza, je možno v Microsoft Dynamics NAV naročiti dodelavo, da se izvoz požene avtomatsko ob določeni uri in datoteko odloži v določen imenik na datotečnem sistemu. Magento nato preko Magmi programa datoteko uvozi in posodobi vse podatke. Status uvoza se sporoči na poljuben email. V primeru napake gre za transakcije prijazen način dela, tako da delovanje spletne trgovine ni ogroženo.

Datotečni uvoz / izvoz - XML / txt / Excel

Datotečni uvoz / izvoz – XML / txt / Excel

Rok Meglič