ZA NAMI JE ŽE VELIKO PROJEKTOV. PRI VSAKEM SE NEKAJ NAUČIMO. NAŠE IZKUŠNJE IN PROJEKTE RADI DELIMO Z VAMI.

FACTORY_

Kolesarska trgovina Factorystore

Naročnik

FactoryStore d.o.o.

Kaj smo naredili:
 • Optimizacija spletne trgovine
 • Izdelava spletne trgovine

Opis projekta

Predstavitev problema

 

Podjetje FactoryStore je imelo spletno stran, ki ni bila povezana s programom za računovodstvo in vodenje zalog. Poleg tega je stran zelo slabo rangirala na spletnih iskalnikih, saj je bila s takratnimi url naslovi, kategorijami in naslovi kategorij popolnoma neprilagojena optimizaciji.

 

Predstavitev podjetja

 

FactoryStore je eno izmed vodilnih podjetij za uvoz in prodajo koles ter kolesarske opreme v Sloveniji. Podjetje je tudi uvoznik in prodajalec koles znamke Specialized, ki redno prejema najrazličnejše nagrade.

 

Metode dela

 

Pri delu smo uporabili različna orodja.

 

Izdelava spletne trgovine:

 

 • Magento: Izdelava spletne trgovine
 • Vasco: Povezava z zalogo in računovodstvom

 

On-site in Off-site optimizacija:

 

 • Google AdWords: Analiza ključnih besed
 • Magento: Urejanje url naslovov, kategorij in naslovov kategorij, opisov in ključni besed
 • Position Spider: Spremljanje pozicij ključnih besed na iskalnikih
 • Google Analytics: Spremljanje obiskov in toka obiskovalcev

 

Cilji naročnika

 

Glavna cilja naročnika sta bila poenostavitev in pohitritev poslovnih procesov ter boljša prepoznavnost podjetja in večji dobiček od prodaje. Ko smo razčlenili ta dva cilja smo prišli do bolj specifičnih ciljev naročnika:

 

1. Poenostavitev in pohitritev poslovnih procesov:

 

 • lažje spremljanje in posodabljanje zalog
 • direktna povezava z računovodskim programom

 

2. Prepoznavnost podjetja in večji dobiček:

 

 • več obiskov spletne strani
 • pregledno in logično kategorizirani artikli
 • kar se da hitro pripeljati kupca na spletno stran z artikli ki ga zanimajo (landing page) in mu ponuditi hitri pregled artiklov, ki bi ga morebiti zanimali
 • več nakupov in večja vrednost posameznega nakupa

 

Rešitev

 

Na sistemu za izdelavo spletnih strani Magento smo izdelali spletno trgovino, jo povezali s programom za zalogo in računovodstvo in uredili on-site optimizacijo, ki vključuje ureditev url naslovov, kategorij in naslovov kategorij ter meta podatkov (opis, ključne besede). Ko je bila spletna trgovina izdelana smo s pomočjo orodja Google AdWords opravili analizo ključnih besed, katerih uvrstitev na spletnih iskalnikih sedaj avtomatsko beležimo in spremljamo z lastnim orodjem Position Spider. Uspešnost in smotrnost optimizacije za določeno ključno besedo sproti pregledujemo z orodjem Google Analytics. Za večjo prepoznavnost podjetja in lažje komuniciranje z obstoječimi in potencialnimi strankami smo spletno trgovino povezali tudi s družabnimi omrežji.

 

Rezultati in analize

 

Od februarja 2012 do julija 2012 se je obisk povečal za 336,3%, največ obiskovalcev pa je na spletno stran prišlo preko iskalnikov, in sicer 71,69%, kar je zagotovo znak dobre optimizacije.

 

Največ obiskovalcev je preko spletnih iskalnikov na spletno stran prišlo preko ključnih besed: kolesarska trgovina, kolesa in kolesarska oprema, za katere smo s pomočjo optimizacije prišli na prvo mesto v iskalniku google.si. Obisk preko ključne besede kolesa se je od februarja 2012 do julija 2012 povečal za 23.800%. Odstotek se mogoče na prvi pogled zdi zelo velik, vendar pa glede na to, da se je v času optimizacije ključna beseda z mesta izven prvih 100 povzpela na 1. mesto povsem realen.

 

Z naročnikom smo se dogovorili za optimizacijo 35 ključnih besed. Pred pričetkom optimizacije je bila med prve 3 zadetke uvrščena le 1 ključna beseda, julija 2012 že 25 ključnih besed, od tega 10 ključnih besed na prvem mestu.

Z optimizacijo teh 35 ključnih besed se je izboljšala tudi uvrstitev ostalih ključnih besed, tako da je bilo avgusta 2012:

- več kot 3500 ključnih besed na prvem mestu
- več kot 5000 ključnih besed na prvih dveh mestih
- več kot 6000 ključnih besed na prvih treh mestih
- več kot 8000 ključnih besed na prvih petih mestih

 

Ključna beseda
Mesto pred optimizacijo
Mesto po optimizaciji
Datum
kolesa
> 100
1
31.7.2012
kolesarska trgovina
24
1
31.7.2012
kolesarska oprema
99
1
31.7.2012
cestna kolesa
93
1
31.7.2012
gorska kolesa
86
1
31.7.2012
otroška kolesa
> 100
1
31.7.2012
Spletna stran podjetja
Spletna stran podjetja:
Ekipa
Pri projektu so sodelovali
Mnenje stranke:

Naše sodelovanje z Optiweb podjetjem je vsekakor pozitivno. Fantje so zelo ažurni in se potrudijo izpolniti vsako našo željo glede optimizacije in samega izgleda spletne strani. Spletna trgovina je aktualna od februarja 2012, naročila pa že vse od začetka prihajajo na dnevnem redu. Naša odločitev, da smo izbrali Optiweb je bila vsekakor odlična.

Ste pripravljeni, da skupaj zavihamo rokave in se lotimo dela?